OVER ONS

Wij zijn een charismatische gemeente waar mensen levens -veranderende ervaringen hebben meegemaakt.

Het Evangelisch centrum Vredekerk in Hoogezand heeft zijn wortels in de pinksterdag, ongeveer tweeduizend jaar geleden. Daar ontstond de eerste kerk, nadat de Here Jezus de mensen die daar waren doopte met Zijn Geest; de Heilige Geest. Alle eeuwen door hebben mensen Gods kracht in hun leven ervaren door de doop in de Heilige Geest.

Onze gemeente is begin jaren zestig gesticht door br. Bos. Hij kwam tot levend geloof nadat hij in 1958 bij de Amerikaanse evangelist T.L. Osborn op het Bodenterrein in Groningen het volle evangelie hoorde.

 

Wij zitten niet vast in kaders en structuren, omdat we de Geest niet willen doven. De structuur die we hebben is ondergeschikt aan de beweging van Gods Geest. Want we willen Gods Geest de ruimte geven.

We willen mensen niet binden aan een religie of een systeem. We willen mensen stimuleren om een relatie te krijgen en te onderhouden met de Here Jezus.