De Stichting Gemeente Gods Hoogezand, waar ECVredekerk onder valt heeft de ANBI status.

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden en voor het verkrijgen van de ANBI status, dient aan strenge regels voldaan te worden. De Stichting Gemeente Gods Hoogezand voldoet aan de regels voor het hebben van een ANBI status en staat als zodanig in het register ingeschreven.

Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt en gebruikt voor het algemeen belang.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschaps- belasting.

ANBI verantwoording 2021
PDF – 224,9 KB 211 downloads
ANBI verantwoording 2020
PDF – 165,9 KB 136 downloads
ANBI Verantwoording 2019
PDF – 99,1 KB 246 downloads